Skip to content

Tag: transhumanizm

Serial Experiments Lain

Leave a Comment | admin5129

Cyberprzestrzeń przenika wszystko. W niej się komunikujemy, w niej prowadzimy interesy, w niej zdobywamy wiedzę. Stanowi miejsce przedłużenia naszej osobowości, naszych pragnień i aspiracji. I choć powyższe słowa, w pewnym sensie, zdają się przypominać modlitwę, bądź inną deklarację wiary, to trudno jest zakwestionować stwierdzenie, że gdyby w chwili obecnej komunikacja sieciowa przestałaby istnieć całkowicie, ludzkość stanęłaby w obliczu jednego z największych kryzysów w historii. Człowiek nieustannie się zmienia, nieograniczony dostęp do informacji pozwolił mu wejść na nowy szczebel rozwoju. Stało się to jednak kosztem rosnącego uzależnienia się od nośnika wspomnianych informacji. Cywilizacja zaczęła się opierać na funkcjonowaniu dwóch, wzajemnie od siebie zależnych, światów. Wynalazki typu augumented reality czy Oculus Rift w jeszcze większym stopniu przyczynią się do zacierania granic pomiędzy wspomnianymi światami. Na wspomniane zagadnienie wpływu cyberprzestrzeni na zmianę funkcjonowania człowieka, już na samym progu rozwoju internetu, zwracali uwagę pisarze cyberpunkowi. Stało się ono również jednym z kluczowych tematów niezwykłej serii anime z roku 1998 – Serial Experiments Lain.

Serial Experiments Lain (1998)

Transcendencja

Leave a Comment | admin5129

Po zapoznaniu się z pierwszymi zwiastunami Transcendencji nie kryłem zadowolenia. W końcu kino zainteresowało się w sposób bardziej konkretny ideą transhumanizmu, do tego nawiązując do prac czołowego apostoła tego nurtu i największego współczesnego entuzjasty i pioniera badań nad sztuczną inteligencją – Raya Kurzweila. Inna sprawa, że po hollywoodzkiej produkcji nastawionej przede wszystkim na wygenerowanie jak największego przychodu, nie powinno się wiele oczekiwać. No i nie oczekiwałem.

Transcendencja